Krásné svátky vánoční,

ať Vám přinesou chvíle radostné.
V novém roce lásku, svornost
a všeho hojnost.
Přeje kolektiv Víno Kukla