Vinné sklepy Maršovice

Obec: 
Maršovice

Oblast: 

  • Znojmo
Náš tip: 
Tramín
Cabernet Sauvignon

Firma Vinné sklepy Maršovice vznikla v roce 1998. Hlavním cílem rodinné firmy je navázat na dlouholetou tradici pěstování révy v obci. V současné době firma obhospodařuje 34,5 ha vinic. Roční produkce firmy je asi 100 000 litrů. Vinice se nachází na samém okraji Znojemské vinařské oblasti. Z pohledu geologického obce leží na členitých svazcích brněnského masívu, který tvoří hlubinné vyvřeliny skupiny žuly (granity a granodiority). Vyzdvižená část území byla v minulosti několikrát pevninou a od jihovýchodu ji omývalo moře. Naposledy to bylo v třetihorách. Dokládají to písčitojílovité usazeniny v podloží mocných vápenitých spraší. Památkou na druhohorní mořský sedimentační cyklus jsou zbytky původně rozsáhlejších štěrkovitých teras s rohovcovými valouny. Mezi valouny se hojně nachází rohovce s otisky druhohorních živočichů. Několikrát však již byly dnes neznámými vodními toky přemístěny. Díky svému originálnímu mikroklimatu, které je tvořeno právě hraničními podmínkami zmíněných vinařských oblastí se zde daří jak bílým vínům (která jsou charakteristická pro znojemskou oblast), tak vínům červeným (která jsou charakteristická pro oblast Dolních Kounic).